2s

nuqlis

เผยแพร่ผลงานครู

 

0math2 

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง

ลำดับเลขคณิต ม.5

ครูกนิษภาดา แสงนารี

.......................................................

0math 

ชุดการเรียนรายบุคคล

การหารจำนวนเชิงซ้อน ม.5

ครูกนิษภาดา แสงนารี

.......................................................

0Eng2 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูภิญญาพัชญ์ คบด่านกลาง

.......................................................

 lan  

สื่อประสมเชิงโต้ตอบ

เรื่องระบบเครือข่ายฯ 

ครูอิราวรรส พูนผล

.......................................................

 mam  

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง

โครงสร้างระบบประสาท

ครูสุรีย์พร ปานยิ้ม

.......................................................

   

เรียนรู้เรื่องการออกแบบ

และเทคโนโลยี..กับพี่มด

ครูอิราวรรส พูนผล

.......................................................

0001547

 

...แสดงความยินดีกับ "วราดร อุ่นอาจ" ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เล่นทีมนครราชสีมา เอฟซี ร่วมการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ 2014 ที่ประเทศภูฏาน ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย และ "ศุภกิตติ์ แร่กาสินธุ์" กับ "มนพล เกตุแก้ว" ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลเยาวชน 19 ปี ของทีมสโมสรนครราชสีมา เอฟซี ไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ที่จังหวัดอุบลราชธานี...

     

ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม

11-07-2557
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

อำเภอสูงเนินได้จัดกิจกรรมสืบสานยประเพณี และวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่บริเวณอาคารกตเวที และสนามกีฬาโรงเรียนสูงเนิน โดยมีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในเขตอำเภอสูงเนิน ส่งต้นเทียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง                                                           

Read more
05-07-2557
พิธีไหว้ครูและไหว้ครูรำลึก 2557
พิธีไหว้ครูและไหว้ครูรำลึก 2557

โรงเรียนสูงเนิน ได้จัด "พิธีไหว้ครู" ซึ่งเป็นการไหว้ครูของนักเรียนปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในภาคเช้าของวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ต่อจากนั้นในภาคบ่ายเป็น "พิธีไหว้ครูรำลึก" ซึ่งเป็นการไหว้ครูของศิษย์เก่าที่กลับมาไหว้ครู รวมไปถึงครูที่เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนสูงเนิน ก็กลับมาให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้กันหลายท่าน และที่สำคัญได้มีศิษย์เก่าคนแรก เลขประจำตัวเลขที่ 1 ของโรงเรียนสูงเนินมาร่วมพิธีนี้ด้วย...                                                                                    

Read more
29-06-2557
พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน
พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน

12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสูงเนิน ได้ทำพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนสูงเนิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมมสิน สาขาสูงเนิน โดยมีนายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์ ผู้อำนวยการภาค 13 ธนาคารออมสิน นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตจังหวัดนครราชสีมา นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเกรียงไกร อุตมัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมลงนามข้อตกลง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านร่วมในพิธีครั้งนี้...                                                                                                                                                     

Read more
24-05-2557
โครงการเข้าค่ายแกนนำนักเรียน อบจ.
โครงการเข้าค่ายแกนนำนักเรียน อบจ.

นักเรียนโรงเรียนสูงเนิน ระดับชั้นละ 50 คน (หญิง 25 คน, ชาย 25 คน) รวมทั้งสิ้น 300 คน และนักเรียนพี่เลี้ยงจำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนยืปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 (ขอขอบคุณภาพจาก ครูหงส์หยก สินอำนวยผล, ครูคมสัน พากเพียร และครูจักรพงศ์...

Read more
12-05-2557
อบรมการใช้งานโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์
อบรมการใช้งานโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์

งานข้อมูล-สารสนเทศฯ ร่วมกับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์" ให้กับหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูที่รับผิดชอบในการใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221          

Read more
11-05-2557
ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสูงเนิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายธรรมชาติ อมฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานฯ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากตัวแทน โรงพยาบาลสูงเนิน และตัวแทนจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสูงเนิน ร่วมให้การบรรยาย ในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น นักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ มาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมหน้า

Read more
30-03-2557
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสูงเนิน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยมีท่าน ส.จ. รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีท่านผู้อำนวยการธรรมชาติ อมฤกษ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาด้วย

Read more

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

po

นายธรรมชาติ อมฤกษ์

เอกสารเผยแพร่

 sn000

ell

 book2

 song

sar

 curi

เผยแพร่งานวิจัย-บทความ

0rr แผนการจัดการเรียนรู้         
  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
  จำนวนเชิงซ้อน ชั้น ม.5
  ครูกนิษภาดา แสงนารี
.................................................
0rr บทคัดย่องานวิจัย
  ผลการพัฒนาการเรียนการสอน
  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ
  ครูกนิษภาดา แสงนารี
.................................................
0rr บทความวิจัย
  การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม
  เชิงโต้ตอบเรื่องระบบเครือข่ายฯ
  ครูอิราวรรส พูนผล
.................................................
0rr บทความวิจัย
  การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม
  เชิงโต้ตอบเรื่องระบบเครือข่ายฯ
  ครูอิราวรรส พูนผล
................................................. 
0rr งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  การพัฒนาบทเรียน e-Learning
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  ครูอิราวรรส พูนผล
................................................. 
 0more2