checkgrade nu2 stdlogo

เผยแพร่ผลงานครู

 

0bre  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจของสัตว์

ครูสุรีย์พร ปานยิ้ม

.......................................................

spectrum 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง

เสปกตัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ครูเรณู เวบสูงเนิน

.......................................................

6060sakae 

หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

"สะแกราช - ราชสีมา"

 ครูอิราวรรส พูนผล

.......................................................

0math2 

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง

ลำดับเลขคณิต ม.5

ครูกนิษภาดา แสงนารี

.......................................................

0math 

ชุดการเรียนรายบุคคล

การหารจำนวนเชิงซ้อน ม.5

ครูกนิษภาดา แสงนารี

.......................................................

0Eng2 

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูภิญญาพัชญ์ คบด่านกลาง

.......................................................

 lan  

สื่อประสมเชิงโต้ตอบ

เรื่องระบบเครือข่ายฯ 

 ครูอิราวรรส พูนผล

.......................................................

 mam  

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง

โครงสร้างระบบประสาท

ครูสุรีย์พร ปานยิ้ม

.......................................................

   

เรียนรู้เรื่องการออกแบบ

และเทคโนโลยี..กับพี่มด

 ครูอิราวรรส พูนผล

.......................................................

 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม

27-10-2558
ผู้บริจาคเททองหล่อรูปเหมือน ครูใหญ่ไตรภพ ผาสุขมูล

  รายนามผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้างรูปหล่อ ครูใหญ่ไตรภพผาสุกมูล   ที่ ชื่อ – สกุล จำนวนทอง จำนวนเงิน 1 ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์ และครอบครัว 10แท่ง 9,999 2 ผอ.โกศล  พงษ์พานิช 3แท่ง 3,000 3 คุณครูอารีย์  ถีสูงเนิน 5แท่ง 4,995 4 คุณครูประกอบ  กินสูงเนิน 1แท่ง 999 6 คุณไพโรจน์-คุณไพวัลย์ โค้วพงษ์พันธ์ 1แท่ง 1,000 7 คุณครูณรงค์ฤทธิ์-คุณครูวิไลลักษณ์ หิรัญประภากร 2แท่ง 1,998 8 นายกฯสุชาติ-คุณครูนงนุช ยาวิศิษฏ์ 2แท่ง 1,998 9 ดร.วดาภรณ์  พูนผลอำนวย 3แท่ง 2,997 10 ผอ.ธนศักดิ์-คุณครูวิลาวัลย์ กระต่ายทอง 1แท่ง 999 11 คุณครูอัมพร  สิทธิปราโมทย์ 1แท่ง 999 12 คุณครูพิศมัย  เลิศจันทึก 1แท่ง 999 13 คุณครูลดาวัลย์  ดอกสันทึยะ 1 แท่ง 999 14 ผอ.เมฆ-คุณครูนงเยาว์  มีศิริ 1 แท่ง 999 15 รองฯเกรียงไกร-คุณครูนงนุช  อุตมัง 2แท่ง 2,000 16 คุณเฉลิม-คุณครูอุทัย  ทองศรี 2แท่ง 2,000 17 คุณครูหทัยรัตน์  พงษ์พานิช 2แท่ง 2,000 18 คุณบุญเกื้อ  ยะวงษา 10แท่ง 10,000 19 คุณบุญมาก  แก้ววิเชียร 20แท่ง 20,000 20 พ.อ.อ.ประดิษฐ์  อรรคราช 3แท่ง 3,000 21 คุณคล้าย-คุณสุภาพ ทนสูงเนิน 2แท่ง 2,000 22 คุณพัฒนนรี  จันทร์พิรักษ์ 1แท่ง 1,000 23 คุณคำเขียน  ชมวรกุล 1 แท่ง 1,000 24 คุณแสงอรุณ  เขียวไพฑูรย์   500 25 คุณรักชาติ-คุณประกายมาศ ...

Read more
25-06-2558
แสดงความยินดีกับนักกีฬาซีเกมส์
แสดงความยินดีกับนักกีฬาซีเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ "นายพิชชากร พวงเพ็ชร" นักเรียนชั้น ม.6/2 นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ที่สามารถคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยท่าน ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์ ได้นำนักกีฬาเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอสูงเนิน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา                                    ...

Read more
24-06-2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสูงเนินจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โดยมีท่าน ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์ เป็นประธาน โดยแบ่งนักเรียนที่ทำพิธีไหว้ครูออกเป็น 2 รอบ เพื่อความสะดวกในเรื่องสถานที่ และมีการประกวดพานไหว้ครูในแต่ละระดับสายชั้นด้วย

Read more
24-06-2558
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร.ร.อบจ.นครราชสีมา
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร.ร.อบจ.นครราชสีมา

โรงเรียนสูงเนิน ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

Read more
30-03-2558
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสูงเนินจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกฯ งานนี้มีแต่ความอบอุ่นกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะการให้โอวาทของท่านผู้อำนวยการฯ โอวาทของครูประนอม หัวหน้าสายชั้น ม.3 ตามด้วยโอวาทในพิธีปัจฉิมนิเทศครั้งสุดท้ายของท่าน  รองฯ เกรียงไกร อุตมัง รวมถึงปัจฉิมโอวาทครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตราชการของคุณครูสถาพร ศิริพัฒน์                                                  ...

Read more
25-03-2558
สัปดาห์คณิตศาสตร์
สัปดาห์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดงานสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยใช้ชื่องานว่า "Exhibition Mathematic EIS Project" ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 มีท่าน ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์ เป็นประธาน และนักเรียนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย...

Read more
14-02-2558
ภาพเบื้องหลังการทำกระทง ปี 2557
ภาพเบื้องหลังการทำกระทง ปี 2557

ก่อนที่จะเป็นกระทงสวย ๆ สำหรับร่วมเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2557 มาดูภาพเบื้องหลังของความร่วมแรงร่วมใจของคณะครู บุคลากร รวมถึงนักเรียนด้วย โดยงานนี้ท่าน ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์ ได้มอบหมายให้ รองฯ เกรียงไกร อุตมัง เป็นหัวเรือใหญ่ในภารกิจนี้ ด้วยฝีมือการออกแบบของครูศิริศักดิ์ นันทกุล ฝีมือการประดับตกแต่งของคุณครูอีกหลาย ๆ คน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนระบบแสงไฟประดับกระทงจากแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และจากพูนผลมิวสิค ทำให้กระทงของโรงเรียนสูงเนิน สุดสวย อลังการอย่างที่เห็น

Read more
12-02-2558
บรรยากาศงานลอยกระทงอำเภอสูงเนิน
บรรยากาศงานลอยกระทงอำเภอสูงเนิน

โรงเรียนสูงเนิน ได้จัดทำกระทงเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2557 โดยในคืนแรกได้ร่วมขบวนแห่กระทงพระราชทานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ไปยังโบราณสถานเมืองเสมา และในคืนต่อมาก็ได้ร่วมแห่ขบวนกระทงกับเทศบาลตำบลสูงเนินไปยังบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเนิน สำหรับสาวสวยที่ทำหน้าที่นางนพมาศประจำกระทงโรงเรียนสูงเนินปีนี้ เธอชื่อ "กนกวรรณ กองแก้ว" ชื่อเล่น "กล้วย" นักเรียนชั้น ม.6/4 

Read more
12-02-2558
อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนสูงเนิน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ" หรือหลายคนเรียกกันว่า "ระบบ ปพ.5 ออนไลน์" โดยได้รับความร่วมมือ "สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)" และ "มหาวิทยาลัยนเรศวร" เป็นผู้พัฒนาระบบ การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วงคือวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 เป็นการอบรมครูจาก 7 โรงเรียนนำร่องของ อบจ.นครรราชสีมา และวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2557 เป็นการอบรมเฉพาะในส่วนของครูโรงเรียนสูงเนิน...      ...

Read more
09-02-2558
การแข่งขันฟุตบอล Honda road to Champion
การแข่งขันฟุตบอล Honda road to Champion

ทีมฟุตบอลโรงเรียนสูงเนินส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล Honda road to champions โดยส่งทีมรุ่นอายุ 18 ปี ในกลุ่มของทีม Liverpool และรุ่นอายุ 14 ปี ในกลุ่มของทีม Manchester United แข่งขันที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในลักษณะของการแข่งทักษะพื้นฐาน ผลการแข่งขันปรากฎว่าทั้งทีม 18 ปี และ 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้ถ้วยรางวัลเป็นที่ระลึกและทุนการศึกษาทีมละ 2,000 บาท

Read more
07-02-2558
ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2014 รอบที่สาม
ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2014 รอบที่สาม

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี รอบที่สาม โรงเรียนสูงเนินต้องออกเดินทางจากโรงเรียนตั้งแต่ 04.00 น. เหมือนทั้งสองรอบที่ผ่านมา แถมยังต้องพบกับทีมแกร่งอย่างโรงเรียนธัญบุรี ซึ่งเป็นทั้งเจ้าถิ่นและเป็นทั้งอะคาเดมี่ของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส (Bangkok Glass F.C.) และทีมโรงเรียนสูงเนินยังต้องลงเล่นโดยไม่มีเจ้าไทด์กัปตันทีมที่บาดเจ็บที่หลัง และเจ้าเดย์ ศูนย์หน้าซึ่งมีอาการตาแดง การแข่งขันในนัดนี้ทีมโรงเรียนเราเป็นรองอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็สามารถสู้กับทีมอะคาเดมี่ของบางกออกกล๊าสได้อย่างสนุก หมดครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ 0-0 โดยรูปเกมเป็นโรงเรียนสูงเนินที่เป็นทำเกมบุกมากกว่า แต่เมื่อเริ่มครึ่งหลังได้ไม่นาน สภาพความอ่อนล้าที่เกิดจากการเดินทางและพักผ่อนไม่เพียงพอก็แสดงผลอย่างชัดเจน จนทำให้ถูกทีมธัญบุรีทำประตูได้ 3 ประตูรวด ภายในเวลาเพียง 6 นาทีเท่านั้น ซึ่งหลังจากถูกนำถึง...

Read more
07-02-2558
ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2014 รอบที่สอง
ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2014 รอบที่สอง

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2014 รอบที่สอง โรงเรียนสูงเนินพบกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ นัดนี้วราดร อุ่นอาจ ได้ลงทำหน้าที่กัปตันทีมตั้งแต่ต้นเกม เนื่องจากกัปตันทีมตัวจริงอย่างเจ้าไทด์ ศิรวิทย์ แร่กาสินธ์ มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย นัดนี้ทีมโรงเรียนสูงเนินเล่นอย่างสบายและเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 5-0 ผ่านเข้ารอบที่สามต่อไป โดยผู้ทำประตูให้กับโรงเรียนสูงเนิน ได้แก่ กฤษฎา พิมตะขบ จำนวน 3 ประตู และศุภกิตติ์ แร่กาสินธ์ 2 ประตู 

Read more
07-02-2558
ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2014 รอบแรก
ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2014 รอบแรก

ครั้งแรกของทีมฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ของโรงเรียนสูงเนินกับการเข้าแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2014 โดยพบกับทีมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นทีมที่แกร่งพอสมควร เพราะมีรางวัลระดับประเทศหลายรางวัลเป็นเครื่องการันตี และมีอาจารย์ชนะ ยอดปรางค์ ซึ่งเป็นอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย คุมทีมมาด้วยตัวเอง...แต่สุดท้ายโรงเรียนสูงเนินก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2-0 โดยศุภกิตติ์ แร่กาสินธุ์ และกฤษฎา พิมพตะขบ เป็นผู้ทำประตู...

Read more
30-01-2558
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับประเทศ
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับประเทศ

การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ โรงเรียนสูงเนินสูงเนินเป็นตัวแทน อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมแข่งขันไดรับรางวัลในกีฬา หมากฮอส1 ทอง 1 เงิน/เซปักตะกร้อ 16 ปี 1 แดง /กรีฑา มินิฯ 2 /ปิงปอง ชาย 14ปี เข้ารอบ8 ทีม ระดับประเทศที่จ.กาญจนบุรี

Read more
25-01-2558
แสดงความยินดีกับนักฟุตบอลของโรงเรียน
แสดงความยินดีกับนักฟุตบอลของโรงเรียน

  แสดงความยินดีกับ "วราดร อุ่นอาจ" ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เล่นทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ร่วมการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ 2014 ที่ประเทศภูฏาน ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย และ "ศุภกิตติ์ แร่กาสินธุ์" กับ "มนพล เกตุแก้ว" ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลเยาวชน 19 ปี ของทีมสโมสรนครราชสีมา เอฟซี ไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

Read more
24-01-2558
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 ทีมฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยในนัดชิงชนะเลิศ แพ้โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 ประตูต่อ 1 ในช่วงทดเวลาพิเศษ 30 นาที โดยผู้ที่ทำประตูคือ ศิรวิทย์ แร่กาสินธ์ ทำเข้าประตูตัวเอง...อีกแล้ว ในนาทีที่ 106     

Read more
11-07-2557
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

อำเภอสูงเนินได้จัดกิจกรรมสืบสานยประเพณี และวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่บริเวณอาคารกตเวที และสนามกีฬาโรงเรียนสูงเนิน โดยมีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในเขตอำเภอสูงเนิน ส่งต้นเทียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง                                                           

Read more
05-07-2557
พิธีไหว้ครูและไหว้ครูรำลึก 2557
พิธีไหว้ครูและไหว้ครูรำลึก 2557

โรงเรียนสูงเนิน ได้จัด "พิธีไหว้ครู" ซึ่งเป็นการไหว้ครูของนักเรียนปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในภาคเช้าของวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ต่อจากนั้นในภาคบ่ายเป็น "พิธีไหว้ครูรำลึก" ซึ่งเป็นการไหว้ครูของศิษย์เก่าที่กลับมาไหว้ครู รวมไปถึงครูที่เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนสูงเนิน ก็กลับมาให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้กันหลายท่าน และที่สำคัญได้มีศิษย์เก่าคนแรก เลขประจำตัวเลขที่ 1 ของโรงเรียนสูงเนินมาร่วมพิธีนี้ด้วย...                                                                                    

Read more
29-06-2557
พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน
พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน

12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสูงเนิน ได้ทำพิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนสูงเนิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมมสิน สาขาสูงเนิน โดยมีนายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์ ผู้อำนวยการภาค 13 ธนาคารออมสิน นายพงศธรณ์ ลิ้มศิริ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตจังหวัดนครราชสีมา นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเกรียงไกร อุตมัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมลงนามข้อตกลง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านร่วมในพิธีครั้งนี้...                                                                                                                                                     

Read more
24-05-2557
โครงการเข้าค่ายแกนนำนักเรียน อบจ.
โครงการเข้าค่ายแกนนำนักเรียน อบจ.

นักเรียนโรงเรียนสูงเนิน ระดับชั้นละ 50 คน (หญิง 25 คน, ชาย 25 คน) รวมทั้งสิ้น 300 คน และนักเรียนพี่เลี้ยงจำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนยืปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 (ขอขอบคุณภาพจาก ครูหงส์หยก สินอำนวยผล, ครูคมสัน พากเพียร และครูจักรพงศ์...

Read more

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  surachart2

 

นายสุรชาติ  ค้ำชู

เอกสารเผยแพร่

sarn 

sn000

ell

 book2

 song

sar

 curi

target

 

 wd

เผยแพร่งานวิจัย-บทความ

......
0rr บทคัดย่องานวิจัย 
  รูปแบบการสร้างทีมงานครูผู้นำด้านการวิจัยในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา
  ครูบุรานันท์  โรมรันท์
0rr บทคัดย่องานวิจัย 
 

TECHER TEAM FORMTION METODS FOR IN-CLASS RESERCHING AT SECONDARY SCHOOLS

 

ครูบุรานันท์  โรมรันท์

.................................................

0rr บทคัดย่องานวิจัย     
  การพัฒนาผลการเรียนโดยใช้หนังสือ
  อ่านเพิ่มเติม เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  ครูจุลจิรา ชดพรมราช
.................................................
0rr บทคัดย่องานวิจัย     
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
  แนวคิดโยนิโสมนสิการ ชั้น ม.2
  ครูจุลจิรา ชดพรมราช
.................................................
0rr แผนการจัดการเรียนรู้         
  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
  จำนวนเชิงซ้อน ชั้น ม.5
  ครูกนิษภาดา แสงนารี
.................................................
0rr บทคัดย่องานวิจัย
  ผลการพัฒนาการเรียนการสอน
  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปฯ
  ครูกนิษภาดา แสงนารี
.................................................
0rr บทความวิจัยนำเสนอที่ประชุม
  วิชาการระดับชาติ
  การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม
  เชิงโต้ตอบเรื่องระบบเครือข่ายฯ
   
................................................. 
0rr งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม
  เชิงโต้ตอบเรื่องระบบเครือข่ายฯ
   
.................................................
0rr บทความวิจัยนำเสนอที่ประชุม
  วิชาการระดับชาติ
  การพัฒนาบทเรียน e- Learning
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
   
................................................. 
0rr งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  การพัฒนาบทเรียน e-Learning
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
   
................................................. 
              0more2